EscolasGaita

Gaita Iniciación.

O curso de iniciación de gaita está pensado para a primeira toma de contacto con este instrumento e desenvolver no alumnado as habilidades musicais dun xeito natural e ameno.
Contarase cun pequeno repertorio de pezas sinxelas que se aprenderán durante o curso coa frauta. Estas pezas permiten a comprensión e asimilación de recursos propios da música de gaita, coma a articulación en base a picados e batementos. Ademáis do repertorio de frauta, nas aulas adícase un tempo a traballar técnicas propias da gaita coma o tempero e a afinación do ronco, para o que é recomendable, aínda que non imprescindible, contar con gaita propia.

Horario: Os mércores de 20:00 a 21:30.
Lugar: CEIP Curros Enríquez (entrada por R/ Hércules)
Mestre: Fernando Román
Prezo mensual: 11 euros (socios/as*). Non socios/as: 40 euros.

* A cota anual de socio/a de Son d’aquí son 4 euros/mes (a cota divídese en dous pagos semestrais).

Os horarios das escolas poden sufrir lixeiras variacións en función das necesidades do grupo.

PREME AQUÍ e INSCRÍBETE AGORA!

Gaita Perfeccionamento.

Actividade dirixida a persoas que pusúan un dominio básico coa gaita. Profundizarase no reconocemento e comprensión métrica de ritmos básicos (muiñeira (6/8), xota e foliada (3/4), pasodobre (2/4) e na interpretación de pezas tanto en grupo como solista. Control da afinación, articulación, ornamentación e tempero. Ao longo do curso traballarase unha base de linguaxe musical que permita ler as partituras do curso.

Horario: Xoves de 20:30 a 22:00.
Lugar: CEIP Curros Enríquez (entrada lateral por R/ Hércules)
Mestre: Serxio Pérez
Prezo mensual: 11 euros (socios/as*). Non socios/as: 40 euros.

* A cota anual de socio/a de Son d’aquí son 4 euros/mes (a cota divídese en dous pagos semestrais).

Os horarios das escolas poden sufrir lixeiras variacións en función das necesidades do grupo.

PREME AQUÍ e INSCRÍBETE AGORA!


OBSERVACIÓNS COVID:

Precisamos que colaboremos todos e todas no cumplimento das normas de seguridade COVID-19. Igualmente será importante que intentemos coidar dos espazos onde se desenvolvan as aula: local da asociación ou centros educativos. Especialmente nestes últimos rogamos a colaboración do alumnado na desinfección posterior do material ou mobiliario utilizado.

En función das recomendacións das autoridades sanitarias, as clases poderanse subdividir en grupos máis reducidos, modificando se é preciso o horario ou duración da actividade.

Moitas grazas de antemán.