EscolasBaileTrad

Baile Sábados mañá.

Actividade dirixida a aquelas persoas que teñen un nivel de iniciación ou nunca tiveron contacto baile tradicional galego. Ao longo do curso aprenderán puntos básicos de muiñeira/xota e os correspondentes puntos de volta seguindo o ritmo da música, a colocación de brazos e corpo en xeral, a bailar en grupo, e a sacar puntos sinxelos.

Horario:
– Grupo 1: Sábados de 10:30 a 11:30
– Grupo 2: Sábados de 11:30 a 12:30
O alumnado será distribuído polo mestre en cada grupo en base a criterios pedagóxicos.
Lugar: CEIP Curros Enríquez (entrada lateral pola Rúa Hércules s/n)
Mestra: Tito Iglesias
Prezo mensual: 11 euros (socios/as*). Non socios/as: 40 euros.

* A cota anual de socio/a de Son d’aquí son 4 euros/mes (a cota divídese en dous pagos semestrais).

Os horarios das escolas poden sufrir lixeiras variacións en función das necesidades do grupo.

PREME AQUÍ e INSCRÍBETE AGORA!


Baile Martes.

Actividade dirixida a persoas que xa tiveron un inicio no baile galego (sen limite de idade) e coñezan nun nivel básico as posicións dos pés, das pernas e dos brazos nos bailes e danzas galegas e a súa execución cun sentido rítmico axeitado.
Algúns dos contidos do curso serán: Práctica e execución dos bailes e danzas galegos. Recursos técnicos (puntos, voltas, picados, etc). Perfeccionamento na coordinación e colocación corporal. Distintos xeitos de interpretación do baile dependendo das comarcas naturais da Galiza. Emprego da improvisación para o desenvolvemento da creatividade. O movemento en relación coa intención expresiva. Participación en manifestacións relacionadas co baile para formarse na cultura tradicional e o desenvolvemento dun criterio artístico.

Horario:
– Grupo 1: Martes de 20:00 a 21:30
– Grupo 2: Martes de 20:00 a 21:30
O alumnado será distribuído polo mestre en cada grupo en base a criterios pedagóxicos.

Lugar: CEIP Eusebio da Guarda (Praza Pontevedra)
Mestre: Xabier Espasandín
Prezo mensual: 11 euros (socios/as*). Non socios/as: 40 euros.

* A cota anual de socio/a de Son d’aquí son 4 euros/mes (a cota divídese en dous pagos semestrais).

Os horarios das escolas poden sufrir lixeiras variacións en función das necesidades do grupo.

PREME AQUÍ e INSCRÍBETE AGORA!


OBSERVACIÓNS COVID:

Por mor da situación sanitaria, este curso escolar precisamos que colaboremos todos e todas no cumplimento das normas de seguridade COVID-19. Igualmente será importante que intentemos coidar dos espazos onde se desenvolvan as aula: local da asociación ou centros educativos. Especialmente nestes últimos rogamos a colaboración do alumnado na desinfección posterior do material ou mobiliario utilizado.

En función das recomendacións das autoridades sanitarias, as clases poderanse subdividir en grupos máis reducidos, modificando se é preciso o horario ou duración da actividade.

Moitas grazas de antemán.